Cal acabar amb l’assetjament contra els líders polítics independentistes catalans i partidaris de la independència.

Declaració escrita núm. 728 | Doc. 15385 | 30 de setembre de 2021

‘Els sotasignats declarem el següent:

Estem profundament preocupats per la repressió que s’està produint des del 2017 contra els partidaris dels independentistes.

El president català Puigdemont (eurodiputat electe) va ser arrestat recentment a Itàlia, a l’aeroport de l’Alguer, després d’una ordre europea d’arrest.

L’estratègia judicial del Tribunal Suprem d’Espanya posa en perill els principis de solidaritat entre els membres de l’espai de la Unió Europea i incompleix els drets humans fonamentals. Ha fracassat a Alemanya, Bèlgica, Escòcia i, amb sort, a Itàlia.

L’Assemblea parlamentària va reconèixer prèviament que no s’hauria d’abusar de l’extradició o l’eliminació irregular de les immunitats per silenciar iniciatives que alteren el status quo.

A més, hauríem d’esforçar-nos per protegir i promoure el discurs no violent, per molt inquietant que sigui, en la mesura que la criminalització només exacerba la ferida existent en detriment dels nostres valors’.

Manifest

Please follow and like us: