Català, Economia

Nota de premsa de Ports Best sobre el llançament d’un nou servei ferroviari internacional a Barcelona

Nota de premsa de Ports Best sobre el llançament d’un nou servei ferroviari internacional a Barcelona: “Ports BEST, membre de Hutchison Ports, anuncia el llançament del servei ferroviari internacional que connecta Barcelona amb Lyon (França)”. Enllaç Aquí.

dthyd2awwaqumeu

Please follow and like us:
Economía, Español

Nota de prensa de Ports Best sobre el lanzamiento de un nuevo servicio ferroviario internacional en Barcelona

Nota de prensa de Ports Best sobre el lanzamiento de un nuevo servicio ferroviario internacional en Barcelona: “Ports BEST, miembro de Hutchison Ports, anuncia el lanzamiento del servicio ferroviario internacional que conecta Barcelona con Lyon (Francia)”. Enlace Aquí.

dthyd2awwaqumeu

Please follow and like us:
Català, Catalunya

Imatges i notícies sobre la vaga de metges, bombers i estudiants del 28 i 29 de Novembre

Imatges i notícies sobre la vaga de metges, bombers i estudiants del 28 i 29 de Novembre:

– Els mossos intenten contenir els metges i els bombers que protesten davant del Parlament. Enllaç Aquí.
– Els mossos no poden contenir els @bomberscat davant del Parlament. Enllaç Aquí.
– Els bombers es concentren davant del Parlament. Enllaç Aquí.
– La xarxa s’indigna per les càrregues dels mossos contra metges i bombers. Enllaç Aquí.
– Segona jornada de vaga dels estudiants a la UAB. Enllaç Aquí.
– Els estudiants protesten davant la Conselleria d’Economia. Enllaç Aquí.
– Els estudiants baixen per Passeig de Gràcia mentre criden: “ERC i PdCat,la paciència s’ha acabat!. Enllaç Aquí.

Please follow and like us:
Cataluña, Español

Imágenes y noticias sobre la huelga de médicos, bomberos y estudiantes del 28 y 29 de Noviembre

Imágenes y noticias sobre la huelga de médicos, bomberos y estudiantes del 28 y 29 de Noviembre:

– Los mossos intentan contener a los médicos y los bomberos que protestan delante del Parlamento. Enlace Aquí.
– Los mossos no pueden contener a los bomberos delante del Parlamento. Enlace Aquí.
– Los bomberos se concentran delante del Parlamento. Enlace Aquí.
– La red se indigna por las cargas de los mossos contra médicos y bomberos. Enlace Aquí.
– Segunda jornada de huelga de los estudiantes en la UAB. Enlace Aquí.
– Los estudiantes protestan delante de la Consejería de Economía. Enlace Aquí.
– Los estudiantes bajan por Paseo de Gracia mientras gritan: ¡“ERC y PdCat, la paciencia se ha acabado!. Enlace Aquí.

Please follow and like us: